Nola aplikatuko da eutanasia Espainiako Estatuan onartu ondoren?

Espainiako Kongresutik igaro ostean eutanasiaren legea aurrera doa, eta 2021eko lehen hiruhilekoan onartzea espero dute.

Kongresuko osoko bilkuratik igaro ostean, eutanasiaren legea aurrera doa, eta litekeena da 2021eko lehen hilabeteetan onartuta egotea. Arauak hiltzeko laguntza medikoa despenalizatzen du eta nork, noiz eta zer baldintzarekin eman ahal izango den zehazten du.


Egungo testuaren arabera, legea Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hiru hilabetera sartuko da indarrean, eta, orduan, gaixotasun larri eta sendaezin bat edo "sufrimendu fisiko edo psikiko onartezina" eragiten duen pairamen larri, kroniko eta ezindu bat duten adinez nagusi diren pertsonek, sendatzeko edo hobetzeko aukerarik gabe, hiltzeko laguntza medikoa eskatu ahal izango dute.


Pazienteak gutxienez lau aldiz berretsi beharko du hil nahi duela prozesuan zehar, eta hilabete baino zertxobait gehiago luza daiteke lehen aldiz eskatzen duenetik, eta edozein unetan atzera bota edo eutanasia atzeratu ahal izango du.


Legeak, gainera, medikuek kontzientzia eragozpenerako duten eskubidea jasotzen du, eta komunitate bakoitzean mediku eta legelariek osatutako Berme eta Ebaluazio Batzorde bat sortzea ezartzen du, kasu bakoitza kontrolatzeko.


Adin nagusiko edozein pertsona, "Jarduteko eta erabakitzeko gaitasun osoa duena", betiere modu autonomo, kontziente eta informatuan egiten badu. Espainiako nazionalitatea, Espainiako estatuan legezko bizilekua edo Estatuan hamabi hilabete baino gehiago eman dituela egiaztatzen duen errolda-ziurtagiria eduki behar du.


Eutanasia egiteko aukera izango dute sufrimendu fisiko edo psikikoren bat jasaten duten pertsonek, baldin eta onartezintzat jotzen badute, gaixotasun larri eta sendaezin bat izateagatik, bizi-pronostiko mugatua izateagatik edo pairamen larri, kroniko eta ezinezkoagatik, sendatzeko edo hobetzeko aukera nabarmenik gabe.


Pazientea ez badago bere ahalmenen erabilera osoan eta ezin badu adostasun aske, borondatezko eta kontzientea eman, aldez aurretik sinatu beharko du jarraibideen, bizi-testamentuaren, aurretiazko borondateen edo legez onartutako dokumentu baliokideen dokumentu bat.


Pazienteak bi eskaera egin behar ditu, bere borondatez eta idatziz, eta gutxienez 15 eguneko tartea utzi behar du bien artean; hala ere, medikuak epe hori laburtu dezake, gaixoak baimen informatua emateko "gaitasuna galtzeko berehalako arriskua" dagoela uste badu.


Hiltzeko laguntza eskatzen duenak edozein unetan errebokatu ahal izango du eskaera, edo atzeratzea eskatu.


Lehen eskaera jaso ondoren, mediku arduradunak, gehienez ere bi eguneko epean, pazientearekin deliberazio-prozesu bat egingo du haren diagnostikoari, aukera terapeutikoei eta espero daitezkeen emaitzei buruz, bai eta egon daitezkeen zainketa aringarriei buruz ere, eta bigarren eskaeraren ondoren errepikatuko da.


Prozesu horren ondoren, pertsonari berriro galdetuko zaio atzera egin nahi duen edo eskabidearekin jarraitu nahi duen. Orduan, mediku arduradunak kontsultatzaile batekin kontsultatu beharko du kasua, eta 10 eguneko epea izango du baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.


Eutanasia egin aurretik, mediku arduradunak hiru egun ditu kasua bere komunitateko Berme eta Ebaluazio Batzordeko presidenteari jakinarazteko.


Azken horrek, gehienez ere bi eguneko epean, bi kide izendatuko ditu, profesional mediko bat eta legelari bat, legean aurreikusitako baldintzak betetzen diren egiazta dezaten.


Bi profesional horiek zazpi egun izango dituzte txostena egiteko, eta presidenteak mediku arduradunari jakinaraziko dio.


Kontrako txostena egiten duten Batzordearen ebazpenen aurka errekurtsoa jarri ahal izango da administrazioarekiko auzien jurisdikzioan.


Baimen informatua sinatu ondoren, pazienteak mediku arduradunari jakinarazi beharko dio zein modalitatetan jaso nahi duen hiltzeko laguntza: medikuek zuzenean substantzia bat ematea edo substantzia hori agintzea edo ematea, autohornitu ahal izateko.


Bi kasuetan, bai medikua bai gainerako osasun-profesionalak gaixoarekin egongo dira hil arte. Prozesua osasun-zentro batean edo gaixoaren etxean egin ahal izango da.


Eutanasia egin ondoren, mediku arduradunak bost egun ditu bi dokumentu bidaltzeko Berme eta Ebaluazio Batzordeari.


Lehenengoak pazientearen, mediku arduradunaren eta aholkulariaren datuak jasoko ditu, bai eta aurretiazko jarraibideen agiria ere, halakorik balego, eta ezintasun-egoeran dagoen pazientearen izenean eskaera aurkeztu zuen pertsonaren identifikazioa.


Bigarren dokumentuan prozesua zehaztuko da, eutanasia eskatu zenetik hil arte igarotako denborarekin, patologiaren eta sufrimenduaren deskribapena, hobetzeko aukerarik ez zuela uste izateko arrazoiak, borondatezkotasunari eta egindako hausnarketari buruzko informazioa eta kanpoko presiorik egon ez zelako bermeak.

ATI © 2021

Webgune hau eta bertako eduki guztiak, copyright lizentzia baten mende daude