Zeintzuk dira EAEn alarma-egoera berriak ekarri dituen neurriak?

Muga geografikoak eta ordutegi-mugak indarrean sartu dira dagoeneko, eta luza daitezkeen hamabost egunez mantenduko dira indarrean.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak astearte honetan jaso du "alarma egoera deklaratzeko prebentzio neurri espezifikoak" ezartzen dituen dekretua. Hau da neurri guztien xehetasuna gaztelaniaz eta euskaraz.


Hala, "Gaueko ordutegian zirkulatzeko askatasuna mugatzea" zehazten du, eta honako hau adierazten du: "Alarma-egoera indarrean dagoen bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan gaueko ordutegian zirkulatzeko askatasuna mugatzen hasteko ordua 23:00ak izango da, eta muga hori amaitzeko ordua 6:00ak".


Ordutegi-tarte horretan, honako hauek bakarrik zirkulatu ahal izango dira: lanera joateko; sendagaiak, osasun-produktuak eta premia biziko ondasunak erosteko; osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimenduetara joateko, bai eta albaitaritzako arreta-zentrora joateko ere, larrialdiengatik; edo adinekoei, adingabeei edo mendeko pertsonei laguntza eta zaintza emateko. Gasolina botatzera ere joan ahal izango da, "Aurreko paragrafoetan aurreikusitako jarduerak egiteko beharrezkoa denean".


Honako hauek baino ez dira baimenduko: osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimenduetara joatea xede duten joan-etorriak; lan-, lan-, enpresa-, erakunde- edo lege-betebeharrak betetzea, bai eta unibertsitate-, irakaskuntza- eta hezkuntza-zentroak ere, haur-hezkuntzako eskolak barne; ohiko edo familiako bizilekura itzultzea; adinekoei, adingabeei, mendekotasun-egoeran daudenei, desgaitasunen bat duten pertsonei edo bereziki kalteberak diren pertsonei laguntzea eta horiek zaintzea; finantza- eta aseguru- edo ostatu-erakundeetara mugako lurraldeetako geltokietara joatea.


Organo publikoetan, judizialetan edo notariotzan "eskatutako edo presako" jarduketak; baimenak eta dokumentazio ofiziala berritzea, eta "atzeraezinak" diren beste administrazio-izapide batzuk; eta azterketa edo proba ofizialak egitea


"Aurreko zenbakietan ezarritakoaz gain, mugatu egiten da bizilekua finkatuta duten udalerriko mugarte bakoitzeko pertsonen sarrera eta irteera, aurreko zenbakian aurreikusitako salbuespenekin, eta mugakide diren udalerrien arteko mugikortasuna baimentzeari kalterik egin gabe banakako gizarte- eta ekonomia-jarduerak edo aire zabaleko jarduera fisikoak egiteko", adierazten du dokumentuak, zeinetan salbuespenak ezartzen baitira, jarduera horietarako beharrezkoak diren lekualdaketei lotuta.


Espazio publiko eta pribatuetako bilerei dagokienez, dekretuak honako hau ezartzen du: "Pertsona-taldeak erabilera publikoko espazioetan, itxietan nahiz aire zabalekoetan, nahiz erabilera pribatuko espazioetan egoteko, ezinbestekoa izango da gehienez ere sei pertsona egotea, salbu eta bizikideak badira, eta hargatik eragotzi gabe jendearentzat irekitako bulego, instalazio eta establezimenduei dagokienez edo adingabeei dagokienez ezartzen diren salbuespenak.


"Urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretuaren 7.4 artikuluak ezartzen duenez, artikulu honetan aurreikusitako mugaren barruan ez dira sartuko lan-, hezkuntza- eta erakunde-jarduerak, ezta araudi aplikagarrian berariazko neurriak ezartzen direnak ere", gehitzen du.


Eta ohartarazten du dekretu honetan aurreikusitako neurrien jarraipena eta etengabeko ebaluazioa egingo dela, gehienez ere 15 eguneko epean, egoera epidemiologikoaren bilakaerara egokitzen direla bermatzeko, eta, ondorio horietarako, neurri horiek luzatu, aldatu edo ondoriorik gabe utzi ahal izango direla.


Aipatu behar da eranskinean arau deigarri batzuk agertzen direla, hala nola "establezimenduak, instalazioak eta lokalak", "Debekatuta baitago mota guztietako establezimenduetan alkohola saltzea 20:00etatik 08:00etara bitartean. Hori, ostalaritzako eta jatetxeetako lokalak izan ezik ", horiek 23:00ak baino lehen itxi beharko baitira.


Halaber, debekatuta dago txokoetan, elkarte gastronomikoetan eta lonjetan inolako jarduerarik egitea, itxita egon behar baitute. Eta taldeko edozein kirol-jarduera eten egiten da. Bakarka bakarrik egin ahal izango da kirola. Salbuetsita daude gimnasioetan programatutako ikastaroak edo jarduerak, betiere maskara erabilita, bai eta lehiaketa profesionalean edo erdi-profesionalean murgilduta dauden taldeen entrenamenduak eta kirol-lehiaketak ere.


Halaber, eten egiten da profesionala edo erdi-profesionala ez den federazio-lehiaketa, bai eta 2007an eta ondorengoetan jaiotako ikasleek parte hartzen duten eskola-kiroleko lehiaketa ere, "Eskolatze-aldian (16 urtera arte) eskola-orduetatik kanpo ikasleek egiten duten kirol-jarduera antolatua, ikastetxeetan, kirol-instalazio publikoetan edo pribatuetan egiten dena, hala nola kirol-klubetan".


Garraio publikoari dagokionez, honakoa dio dekretuak: "Irteteko gehienezko ordutegia 24: 00etan izango da. Debeku honetatik salbuetsita dago taxiz edo gidaridun garraio-ibilgailuz garraiatzea ". Eta azpimarratzen du "nahitaezkoa eta ezinbestekoa dela 6 urtetik gorakoentzako maskarak erabiltzea, bidaiariak garraiatzeko adierazitako edozein modu erabiltzen baita bidaia hasten denetik amaitzen den arte".

ATI © 2020

Webgune hau eta bertako eduki guztiak, copyright lizentzia baten mende daude